İNTERNET ÜZERİNDEN VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan Caferağa Mah, Sakızgülü Sok, No:25/1 Kadıköy-İST adresinde mukim Baba Sahne Görsel Sanatlar A.Ş ile ( bundan böyle SATICI olarak anılacaktır) diğer taraftan satıcı tarafından yapılan etkinliklere katılım göstermek isteyen arasında ( bundan sonra sözleşmede alıcı olarak anılacaktır ) ( Alıcı İnternet üzerinde kişisel bilgileri kaydedilen kişi olarak tanımlanır ) iş bu sözleşme akdedilmiştir.

1. Konu:

İş bu sözleşme ile ALICI www.babasahne.com internet adresinden bilet temin ettiği esnada, teminini istediği biletin niteliği ve satış bedeli ve teslimi ile ilgili olarak 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Satış Sözleşmesine Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri:

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun ilgili maddeleri de geçerli olmak üzere;

• ALICI, siteden bilet alımını onayladığında, iş bu sözleşme hükümleri ile bağlı olduğunu peşinen kabul eder.
• ALICI, Bilet alımından önce, alacağı bilet ile ilgili tüm bilgileri, iletişim adreslerini, bilet ve hizmet bedelini ve/veya varsa ek ücretleri, ödeme, teslimat ve şikayet şekillerini bildiğini kabul eder.
• Bilet alım işleminin onayı ile birlikte, ALICI için ödeme yükümlülüğünü, SATICI için ise hizmeti yerine getirme yükümlülüğü başlamaktadır.
• ALICI, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15/g maddesi gereği, cayma hakkının olmadığını ve sözleşme hükümlerini tam olarak münazara ettiğini kabul eder.
• ALICI, satın aldığı etkinlik biletini herhangi bir ticari amaç ( 3. Kişilere satış, promosyon malzemesi, reklam, çekiliş aracı v.b ) gütmeksizin, şahsi kullanımı için aldığını taahhüt eder. Aksi durumun varlığı halinde, SATICI derhal bilet iptali yoluna gidebilir ve bu iptal ALICI açısından bir tazminat sebebi sayılamaz.
• SATICI, site üzerinden yapılacak bilet alımlarında kişi başı maksimumum bilet adedi sınırlaması getirebilir.
• SATICI, satın alınan biletlerle ilgili etkinliği çeşitli sebeplerle iptal edebilir veya tarih değişikliğine gidebilir. Bu durum yine internet sitesinde veya etkinlik alanında duyurulacaktır.
• Bilet satışı kural olarak kesindir. ALICI’nın alımı onayı ile birlikte cayma hakkından söz edilemez. Ücret iadesi ancak; etkinliğin iptal edilmesi halinde geçerli olacaktır.
• ALICI, bilet satın aldığı etkinlik ve etkinliğin yapılacağı alanla ilgili SATICI’nın ve/veya etkinlik sahibinin tüm kurallarına uymak zorundadır. Bu kuralların ihlali, 3. Kişilere verilen zararlar, genel ahlak kurallarına aykırı davranışlar veya maddi hasar söz konusu olduğunda, SATICI, ALICI’yı mekan dışına çıkarma ve etkinliğe almama hakkına sahiptir.
• ALICI, etkinlik alanına giriş çıkışı belirlenen kurallar dahilinde yapacak, etkinlik saatinden sonraki bir saatte katılım durumunda yine SATICI’nın belirlediği kurallara uyacaktır.
• Etkinlik alanına yiyecek ve içecek sokulması, SATICI’nın belirlediği kurallar çerçevesinde yapılacaktır.
• Etkinlik alanlarına hayvan sokulması kesinlikle yasaktır.
• SATICI, ALICI’nın şahsi eşyalarının kaybından, bilet tesliminden sonraki bilet kayıplarından mesul tutulamaz.
• İş bu sözleşmede belirlenen kurallar ve bilet bedeli dışında ALICI hiçbir yükümlülük altında değildir.
• SATICI, ALICI’dan elde ettiği bilgileri ve kişisel verileri saklamakla ve korumak sorumluluğu altındadır.
3. Sözleşeme Tarihi ve Mücbir Sebep:

Satın alma işleminin onayı ile birlikte iş bu sözleşme yürürlüğe girecektir. Sözleşme tarihinde öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında ortaya çıkması durumunda ( mücbir sebepler ) taraflar sözleşme edimlerini yerine getiremeyecek durumda olduğu takdirde, sebebin ortadan kalmasından itibaren 15 gün içinde, eksiklikler giderilecektir. Mücbir sebebin 30 günden fazla uzaması halinde, sözleşme hükümleri kendiliğinden ortadan kalkacak ve taraflar birbirlerinden herhangi bir hak ve yükümlülük talep edemeyeceklerdir.

4. Ödeme:

Ödemeler sadece kredi kartı vasıtasıyla yapılacaktır. SATICI’nın tek çekim veya taksitli ödeme seçenekleri saklı olup, ödeme anında bu seçenekler ayrıca gösterilecektir. 5. Uyuşmazlık:

İş bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. ALICI ve SATICI’nın beyan ettiği adresler resmi tebligat adresi olarak kabul edilecektir.